24/06/2024 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm đoàn hướng đạo ở núi Bạch Mã

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/12/2010 03:33

 

Đường lên hướng đạo đá cheo leo,
Mỏi gối chồn chân cũng gắng trèo.
Trên núi mịt mù mây phủ kín,
Dưới khe róc rách nước trong veo.
Cờ vàng một ngọn treo cao ngất,
Nhà ngói vài gian bỏ vắng teo.
Ướm hỏi rừng xanh ai chủ đó,
Ù ù gió thổi tiếng thông reo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Thăm đoàn hướng đạo ở núi Bạch Mã