19/06/2024 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công An huyện hoài cổ
公安縣懷古

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 10:51

 

Nguyên tác

野曠呂蒙營,
江深劉備城。
寒天催日短,
風浪與雲平。
灑落君臣契,
飛騰戰伐名。
維舟倚前浦,
長嘯一含情。

Phiên âm

Dã khoáng Lữ Mông[1] dinh,
Giang thâm Lưu Bị[2] thành.
Hàn thiên thôi nhật đoản,
Phong lãng dữ vân bình.
Sái lạc quân thần khế,
Phi đằng chiến phạt danh.
Duy chu ỷ tiền phố,
Trường khiếu nhất hàm tình.

Dịch nghĩa

Trại quân của Lữ Mông nơi cánh đồng rộng,
Thành mà Lưu Bị đóng quân ở gần sông sâu.
Trời lạnh thôi thúc ngày ngắn,
Gió khiến sóng ngang với mây.
Xoá bỏ ngôi thứ vua tôi,
Tiếng vang về các trận vang dội.
Buộc thuyền gần bến phía trước,
Trong tiếng thở dài có chứa nỗi lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông sâu, thành Lưu Bị,
Đồng rộng, trại Lữ Mông.
Trời lạnh giục ngày ngắn,
Gió khiến sóng mây ngang.
Lễ vua tôi phế bỏ,
Danh chiến thắng lừng vang.
Cột thuyền ngay bến trước,
Than dài tỏ nỗi lòng.
(Năm 768)

[1] Lữ Mông (178-219), tướng tài của nước Ngô thời Tam Quốc, lập mưu đoạt Kinh Châu, cầm cự cùng Quan Công.
[2] Lưu Bị (161-223), tức Lưu Huyền Đức, cầm đầu nước Thục thời Tam Quốc, đóng quân ở Ngư Phúc mà bị thua trận lớn, rút về thành Bạch Đế và chết ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Công An huyện hoài cổ