07/07/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tân Trai vận
和新齋韻

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:33

 

Nguyên tác

風流郡守文章伯,
喬木能憐我故家。
信美江山詩易就,
無情歲月眼將花。
干戈十載親朋少,
宇宙千年變故多。
客舍香塵春晝永,
騰騰清夢繞煙波。

Phiên âm

Phong lưu quận thú văn chương bá,
Kiều mộc[1] năng liên ngã cố gia.
Tín mỹ giang sơn thi dị tựu,
Vô tình tuế nguyệt nhãn tương hoa.
Can qua thập tải thân bằng thiểu,
Vũ trụ thiên niên biến cố đa.
Khách xá hương trần[2] xuân trú vĩnh,
Đằng đằng thanh mộng nhiễu yên ba.

Dịch nghĩa

Quận thú là người phong lưu thuộc hạng đàn anh trong văn chương
Cây cổ thụ (cây cao) như ngài khiến tôi nhớ đến nhà (gia đình) tôi
Non sông rõ ràng đẹp khiến nguồn thơ dễ đến
Năm tháng qua vô tình mắt sắp lòa
Sau mươi năm loạn ít bạn bè còn lại
Nghìn năm nhiều biến cố xảy ra trong vũ trụ
Bụi (hồng) thơm có mãi nơi quán khách mùa xuân
Mộng nhẹ cứ lân la quanh chỗ ẩn dật (khói và sóng).

Bản dịch của Lê Cao Phan

Phong lưu quận thú hàng văn bá
Cổ thụ xui tôi nhớ cảnh nhà
Xinh đẹp non sông, thơ dễ gợi
Vô tình năm tháng mắt gần hoa
Mười năm ly loạn thân bằng thiếu
Chẳng tận càn khôn biến cố thừa
Nhuốm bụi hồng thơm xuân quán khách
Mộng luôn quất quít chốn yên hà.
[1] Cây cao. Đây nói người cao sang.
[2] Bụi thơm. Một danh từ nhà Phật để chỉ một trong 6 thứ bụi (lục trần) là: sắc (sắc đẹp), hương (mùi thơm), xúc (đụng chạm), thanh (tiếng hay), vị (vị ngon), và pháp (tưởng tượng). Lục trần được xem như là lục cảnh (sáu điều cảnh giới), lục căn (sáu cội gốc) làm nhơ bẩn tịnh tâm (lòng thanh tịnh) của con người trong đời sống gọi là trần gian (cõi bụi bặm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Hoạ Tân Trai vận