28/11/2021 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em yêu mùa hè

Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2016 01:18

 

Em yêu mùa hè,
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê,
Rung rinh bướm lượn.

Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế,
Em hái sim ăn
Trời, sao ngọt thế!

Gió mát lưng đồi,
Ve ngân ra rả,
Trên cao lưng trời
Diều ai vừa thả.

Em yêu mùa hè
Có trái sim ngọt,
Em yêu đồi quê
Có cơn gió mát.
Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976
2. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
3. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Toàn » Em yêu mùa hè