10/12/2022 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ thủ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:57

 

Làm thủy thủ tầm duyên vùng biếc
Lòng mầy mò ngọc lặn kênh xanh
Địa Trung Hải sóng mày thu mải miết
Ngại mi rào ngăn lối cảng long lanh
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thuỷ thủ