28/09/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê nhân tặng viễn kỳ 4
閨人贈遠其四

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:32

 

Nguyên tác

啼鶯綠樹深,
語燕雕梁晚。
不省出門行,
沙場知近遠。

Phiên âm

Đề oanh lục thụ thâm,
Ngữ yến điêu lương vãn.
Bất tỉnh xuất môn hành,
Sa trường tri cận viễn.

Dịch nghĩa

Chim oanh hót trong cây rậm lá,
Chiều chiều chim én rù rì trên kèo nhà trạm trổ.
Ra khỏi cửa thiếp không biết đi đâu,
Sa trường cũng không biết gần hay xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim oanh hót trong cây rậm lá
Chiều én rù rì phía kèo nhà
Ra khỏi cửa chưa trải qua
Nơi chàng trú đóng gần xa chưa tường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Khuê nhân tặng viễn kỳ 4