27/09/2021 15:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Sở
南楚

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 18:59

 

Nguyên tác

南楚青春異,
暄寒早早分。
無名江上草,
隨意嶺頭雲。
正月蜂相見,
非時鳥共聞。
杖藜妨躍馬,
不是故離群。

Phiên âm

Nam Sở thanh xuân dị,
Huyên hàn tảo tảo phân.
Vô danh giang thượng thảo,
Tuỳ ý lĩnh đầu vân.
Chính nguyệt phong tương kiến,
Phi thì điểu cộng văn.
Trượng lê phương dược mã,
Bất thị cố ly quần.

Dịch nghĩa

Phía nam đất Sở mùa xuân xanh khác lạ,
Ấm với lạnh sớm phân rõ.
Trên sông đầy cỏ không biết tên gì,
Mây đầu núi cứ tuỳ tiện bay đi hay tụ lại.
Tháng giêng ong thấy bay,
Lúc nào cũng nghe chim kêu.
Chống gậy làm cản bước ngựa,
Nếu không như thế thì bị lạc đàn.

Bản dịch của Phan Ngọc

Xuân miền Nam Sở khác
Ấm lạnh sáng sáng thay
Sông thản nhiên che cỏ
Núi tuỳ ý phủ mây
Tháng giêng ong gặp mặt
Chim hót khác thời thay
Chống gậy sợ ngã ngựa
Đâu cố ý rời bầy
(Năm 766)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nam Sở