26/06/2024 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân Vũ quán
真武觀

Tác giả: Bùi Cơ Túc - 裴基肅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2024 23:33

 

Nguyên tác

北方玄武奉真君,
寶劍騰騰夜薄雲。
碧寖平湖天水闊,
宸奎崔璨億千春。

Phiên âm

Bắc phương[1] Huyền Vũ phụng Chân Quân[2],
Bảo kiếm đằng đằng dạ bạc vân.
Bích tẩm bình hồ thiên thuỷ khoát,
Thần Khuê thôi xán ức thiên xuân.

Dịch nghĩa

Quán thờ Huyền Thiên ở phương Bắc phụng thờ Chân Quân,
Đêm đêm kiếm báu bay vọt lên không trung, xuyên qua làn mây mỏng.
Trời nước mênh mông, mặt hồ xanh biếc,
Sao Khuê toả sáng rực rỡ trước cửa cung điện, đã ngàn muôn năm rồi.
Nguyên chú: Quán phía tây ngoài thành Cửa Bắc, thôn Yên Quang, huyện Vĩnh Thuận, phía trước quán là Hồ Tây. Truyền rằng: Đời Lý dựng kinh đô Long Biên, vì hồ Lãng Bạc mới bị sụt lở, nên cho xây quán thờ Huyền Thiên Chân Võ Đế Quân trấn giữ ở đây. Đời vua Lê Hy Tông, năm Chính Hoà (1680) cho trùng tu quán, đúc tượng đồng đen nặng hơn 60 cân, cao 8 thước 2 thốn, đeo kiếm đạp lên đầu rắn theo kiểu tượng Huyền Võ phương Bắc. Những người học trò đi thi, đến đây cầu mộng đều được ứng nghiệm, rất kỳ lạ.

Chân Vũ quán còn gọi là Trấn Vũ quán.

[1] Chỉ Trung Quốc.
[2] Đạo giáo gọi những người tu tiên đắc đạo là chân quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Cơ Túc » Chân Vũ quán