04/10/2022 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện hà đình
汴河亭

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 19:55

 

Nguyên tác

廣陵花盛帝東遊,
先劈昆侖一派流。
百二禁兵辭象闕,
三千宮女下龍舟。
凝雲鼓震星辰動,
拂浪旗開日月浮。
四海義師歸有道,
迷樓還似景陽樓。

Phiên âm

Quảng Lăng hoa thịnh đế đông du,
Tiên phách Côn Luân nhất phái lưu.
Bách nhị cấm binh từ tượng khuyết,
Tam thiên cung nữ há long chu.
Ngưng vân cổ chấn tinh thần động,
Phất lãng kỳ khai nhật nguyệt phù.
Tứ hải nghĩa sư quy hữu đạo,
Mê lâu hà dị Cảnh Dương lâu?

Dịch nghĩa

Hoa ở Quảng Lăng nở đẹp, vua đi chơi miền đông
Trước đó đã hạ lệnh đào kênh từ núi Côn Luân
Hai trăm cấm binh hộ tống vua rời hoàng thành
Ba ngàn cung nữ được đi theo thuyền rồng
Tiếng trống khiến mây ngừng bay, kinh động tinh tú
Cờ xí chạm nước, rợp mặt trăng mặt trời
Nghĩa quân khắp nơi tìm về người có đạo đức
Lầu Mê đâu khác lầu Cảnh Dương

Bản dịch của Trần Trọng San

Quảng Lăng hoa nở, đế chơi đâu?
Sông rạch Côn Luân chảy chốn nào?
Rời khuyết voi kia, nhiều lính lắm!
Xuống thuyền rồng nọ, gái đông sao!
Ngưng mây, trống động, sao trời động,
Chạm sóng, cờ bay, nhật nguyệt cao.
Quân nghĩa theo về người hữu đạo,
Mê lâu nào khác Cảnh Dương lâu!
Trần Hậu Chủ (583-587) là ông vua cuối đời nhà Trần, hoang dâm vô độ, cho xây lầu Cảnh Dương để ăn chơi xa xỉ, bị nhà Tuỳ cướp ngôi. Tuỳ Dượng Đế (605-616) là ông vua cuối đời nhà Tuỳ, cũng hoang dâm vô độ, cũng xây lầu Mê để hưởng lạc, bị nhà Đường cướp ngôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Biện hà đình