04/03/2021 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư mộng
상사몽

Tác giả: Hwang Jin-i - 황진이

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 16:25

 

Nguyên tác

상사상견지빙몽
농방환시환방농
원사요요타야몽
일시동작로중봉

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gặp nhau chỉ cậy giấc mơ,
Tìm chàng chàng cũng thẩn thơ đi tìm.
Đêm sau vào mộng thì xin,
Đi cùng lúc để cùng tìm gặp nhau.
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hwang Jin-i » Tương tư mộng