18/05/2022 13:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây sơn kỳ 3
西山其二三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 23:59

 

Nguyên tác

子弟猶深入,
關城未解圍。
蠶崖鐵馬瘦,
灌口米船稀。
辯士安邊策,
元戎決勝威。
今朝烏鵲喜,
欲報凱歌歸。

Phiên âm

Tử đệ do thâm nhập,
Quan thành[1] vị giải vi.
Tàm Nhai thiết mã sấu,
Quán Khẩu mễ thuyền hi.
Biện sĩ an biên sách,
Nguyên nhung quyết thắng uy.
Kim triêu ô thước hỉ,
Dục báo khải ca quy.

Dịch nghĩa

Binh sĩ đã tới rồi được rồi,
Mà thành ải chưa giải vây xong.
Tàm Nhai ngựa sắt chiến gày gò,
Quán Khẩu thuyền chở thóc ít qua lại.
Ban tham mưu đề ra kế bình định,
Vị chỉ huy quyết một lòng chiến đấu.
Chiều nay chim ô thước vui vẻ,
Như muốn báo tin thắng trận gửi về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Binh sĩ đã chuyển tới,
Thành ải chưa giải vây.
Quán Khẩu thuyền lúa ít,
Tàm Nhai ngựa chiến gầy.
Tham mưu bày chiến thuật,
Chỉ huy quyết ra tay.
Chiều nay chim thước nhộn,
Tin thắng báo về đây.
(Năm 763)

[1] Chỉ Tùng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây sơn kỳ 3