05/06/2023 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngỏ lòng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/02/2022 07:01

 

Trẻ thơ sớm nặng niềm xa xứ.
khắc khoải hồn quê ngụ đất người.
Bút mực trang đời xông ám chữ,
văn chương day dứt một đời tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ngỏ lòng