15/04/2024 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những kẻ phụ tình
Les amoureux trahis

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi 101 vào 09/06/2019 10:28

 

Nguyên tác

Moi j’avais une lampe
et toi la lumière
Qui a vendu la mèche?

Bản dịch của Phanxipăng

Anh từng có một cây đèn
Em là ánh sáng
Ai đem bấc bán?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Những kẻ phụ tình