04/12/2021 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu biên thứ Từ Linh Uyên vận
酒邊次徐靈淵韻

Tác giả: Diệp Nhân - 葉茵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 17:35

 

Nguyên tác

柳外綠陰重,
綠陰行遠風。
溫涼三月後,
醒醉百年中。
桑禿吳蠶熟,
林幽蜀鳥空。
不祈朝市夢,
高臥太湖東。

Phiên âm

Liễu ngoại lục âm trọng,
Lục âm hành viễn phong.
Ôn lương tam nguyệt hậu,
Tỉnh tuý bách niên trung.
Tang ngốc Ngô tàm thục,
Lâm u Thục điểu không.
Bất kỳ triêu thị mộng,
Cao ngoạ Thái Hồ đông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rặng liễu bóng râm đầy
Gió xa thổi rợp cây
Ấm lạnh qua ba tháng
Trăm năm cuộc tỉnh say
Dâu trụi tằm Ngô chín
Rừng tối chim Thục bay
Giữa chợ đừng cầu mộng
Đông Thái Hồ nằm chây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Nhân » Tửu biên thứ Từ Linh Uyên vận