15/07/2024 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ giậu mùng tơi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/10/2021 09:34

 

Bây giờ nhà ở trên cao,
đi lên đi xuống nôn nao cả người.
Nhìn ra chỉ thấy mây trôi,
chợt buồn, nhớ giậu mùng tơi thuở nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ giậu mùng tơi