29/09/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trồng đại hồi ở rừng Cao Lạng

Tác giả: Nguyễn Xuân Thâm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 09:19

 

Cánh hồi bay đi đâu
Hương hồi còn nồng ấm
Trong tầm pháo giặc bắn
Em trồng rừng hồi non

Rừng đại hồi lâu năm
Giặc tràn qua tàn phá
Cây cụt ngọn dưới trời
Nhựa rơi bầm trên đá

Cây sum suê bóng lá
Chốc chỉ còn cành trơ
Những lá hồi non tơ
Cuốn khô cong trong nắng

Đoá hoa hồi trăng trắng
Năm cánh như ngôi sao
Thả hương trong rừng vắng
Giờ bay đâu bay đâu

Cây hồi nhỏ rừng sâu
Chưa được tròn một tuổi
Cây thơ dại vô cùng
Em lo làn sương muối
Em ngại bầy lợn rừng

Con đường em lên nương
Hố đạn sâu chồng chất
Hương hồi cứ bay thơm
Vượt trên tầm pháo giặc

Mai này chúng kéo sang
Thân hồi dựng chiến luỹ
Ngọn hồi cắm thành chông
Hoa giấu mùi hương thầm
Sống với làng với bản

Cánh hồi bay đi đâu
Trên rẫy nương im ắng
Trong tầm pháo giặc bắn
Biêng biếc rừng hồi non
Trước những trận đánh lớn
Đại hồi cứ bay thơm
1979

Nguồn: Nắng bên sông (thơ), Nhiều tác giả, NXB Tác phẩm mới, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Thâm » Trồng đại hồi ở rừng Cao Lạng