29/09/2020 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 06/05/2011 00:49

 

Chị về sân đình không còn
Táo chẳng rụng mùa xuân nữa
Đêm chèo ngày xưa chị nhớ
Ai cài tóc bằng ánh trăng.

Ngày chị lấy chồng xa làng
Đêm vắng tiến xa quay sợi
Dằn lòng quên niềm chờ đợi
Người hẹn năm xưa không về.

Chị từ bỏ được lời thề
Đẫ qua đi mùa con gái
Bờ đê chia tay độ ấy
Cỏ may găm ngược vào chiều.

Đêm vắng lời hát Thị Màu
Đội chèo làng ta đành vỡ
Chị thôi thành người dang dở
Vẫn nhớ nửa phía Trường Sơn.
12-11-1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Chị