16/08/2022 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ỷ trượng
倚杖

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 21:54

 

Nguyên tác

看花雖郭內,
倚杖即溪邊。
山縣早休市,
江橋春聚船。
狎鷗輕白浪,
歸雁喜青天。
物色兼生意,
淒涼憶去年。

Phiên âm

Khán hoa tuy quách nội,
Ỷ trượng tức khê biên.
Sơn huyện tảo hưu thị,
Giang kiều xuân tụ thuyền.
Hiệp âu khinh bạch lãng,
Cựu nhạn hỉ thanh thiên.
Vật sắc kiêm sinh ý,
Thê lương ức khứ niên.

Dịch nghĩa

Coi hoa chỉ trong vùng ngoại ô,
Chống gậy ngay tại bên khe suối.
Chợ nơi huyện núi thường tan sớm,
Cầu sông thuyền đậu đông.
Đàn le quen coi thường sóng nhẹ,
Nhạn về vui với trời xanh.
Sắc vật cùng với ý sống,
Thảm thương khi nhớ đến năm ngoái.

Bản dịch của Phạm Doanh

Coi hoa vùng ngoại ô,
Chống gậy bên khe suối.
Chợ huyện thường sớm tan,
Cầu sông lắm thuyền nổi.
Sóng bạc le coi thường,
Trời xanh nhạn quen lối.
Cảnh vật cũng như đời,
Kinh hoàng nhớ năm ngoái.
(Năm 763)

Nguyên chú: “Diêm Đình huyện tác” 鹽亭縣作 (Viết khi ở huyện Diêm Đình).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ỷ trượng