25/01/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tuất đông thập nguyệt thập tam nhật Thuỷ Trúc viên Hồ Hữu Nguyên tiên sinh huệ tống đan hà, phó trù nhân tác khoái chiêu đồng lân Lệ Viên công tử cộng chước lạc thậm nhân thành chuyết ngâm trí tạ
甲戌冬十月十三日水竹園胡友元先生惠送丹蝦付廚人作鱠招同鄰棣園公子共酌樂甚因成拙吟致謝

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 00:48

 

Nguyên tác

五柳門前步步輕,
白衣使者已諳程。
馬丹杖子難求物,
水竹高人遠餽情。
與客遶盤為菊酌,
呼奴作鱠共葵烹。
投桃報李尋常事,
聊把詩聲當謝聲。

Phiên âm

Ngũ Liễu[1] môn tiền bộ bộ khinh,
Bạch y sứ giả[2] dĩ am trình.
Mã đan trượng tử nan cầu vật,
Thuỷ Trúc cao nhân viễn quỹ tình.
Dữ khách nhiễu bàn vi cúc chước,
Hô nô tác khoái cọng quì phanh.
Đầu đào báo lý[3] tầm thường sự,
Liêu bả thi thanh đương tạ thanh.

Dịch nghĩa

Bước nhanh qua nhà ông Ngũ Liễu
Sứ giả mặc áo trắng đã rành lối
Tôm hùm lớn là vật khó có được
Là vật tặng của ông bạn ở Thuỷ Trúc
Mời bạn ngồi quanh mâm cùng uống rượu cúc
Gọi người nhà làm cá nấu canh với rau quỳ
Quà cáp thường qua lại với nhau
Dùng lời thơ để thay lời cảm tạ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Qua nhà Thúc Giạ bước nhanh nhanh
Ấy kẻ đưa tin lối đã rành
Càng lớn tôm hùm tìm kiếm khó
Người bên Thuỷ Trúc tặng trao tình
Dọn bàn mời bạn nâng ly rượu
Làm gỏi kêu hầu nấu bát canh
Thường biếu cùng nhau tôi với bác
Thơ thay lời tạ rộn âm thanh
Giáp Tuất tức năm 1934.

[1] Tên tự của Ðào Tiềm, chỉ cảnh điền viên ẩn dật. Ở đây tác giả tự chỉ mình.
[2] Người đưa tin, đây chỉ người mang đồ đến tặng.
[3] Chuyện quà cáp qua lại với nhau. Kinh Thi có câu: "Ðầu ngã dĩ đào, Báo chi dĩ lý" 投我以桃,報之以李 (Tặng ta trái đào, ta trả trái lý).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tuất đông thập nguyệt thập tam nhật Thuỷ Trúc viên Hồ Hữu Nguyên tiên sinh huệ tống đan hà, phó trù nhân tác khoái chiêu đồng lân Lệ Viên công tử cộng chước lạc thậm nhân thành chuyết ngâm trí tạ