28/05/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân sinh thích chí (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 12:22

 

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan[1],
Nào thơ, nào rượu, nào hát, nào đàn.
Khi Lưu thuỷ, lúc Cao san[2],
Thôi mặc kệ kiền khôn tràn Quý Tị[3].
Mặc bần tiện, mặc ai phú quý,
Hãy ăn chơi cho phỉ chí tang bồng.
Bất tác phong ba ư thế thượng,
Tự vô băng thán đáo hung trung.[4]
Buổi phong vân chi vội tao phùng,
Cơn đắc táng, hội cùng thông là thế thế.
Rồi ra nửa của đời người thế,
Ngoài trăm năm ai kể đến giàu sang.
Chơi cho rõ mặt ngang tàng.
Bản ở trên chép theo sách Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản của Phạm Quỳnh đăng trên Nam Phong tạp chí (1923):
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan.
Nào thơ, nào rượu, nào trà,
Nào là con hát, nào là tổ tôm.
Đường tơ gẩy khúc Cao sơn,
Thôi cũng mặc càn khôn tràn Quý Tị.
Mặc bần tiện mà mặc ai phú quý,
Hãy ăn chơi cho phỉ chí tang bồng.
Thơ rằng:
Bất tác phong ba ư thế thượng,
Tự vô băng thán đáo hung trung.
Buổi phong vân chi vội tao phùng,
Cơn đắc táng, hội cùng thông là thế thế.
Rồi ra nữa buổi đời người thế,
Mang công danh mà ỷ thị với giang san.
Chơi cho rõ mặt ngang tàng.

Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
[1] Chữ Hán: 人生得意須盡歡. Nghĩa: Người ta ở đời lúc đắc ý nên vui cho thoả thích. Lấy từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.
[2] Cao sơn, Lưu thuỷ là câc khúc đàn Bá Nha gảy cho Chung Tử Kỳ.
[3] Ở Bắc Việt, năm Quý Tị thường hay bị lụt ngập tràn khắp nơi. Năm Thành Thái thứ 5 (1899) lụt rất to, ruộng vườn đều ngập. Bài Than lụt của Tú Xương: “Bát gạo Đồng Nai kinh truyện cũ, Con sào Quý Tị nhớ năm xưa”.
[4] Chữ Hán: 不作風波於世上,自無冰炭到胸中. Nghĩa: Đừng có làm gió bão trên đất bằng, Chớ để băng hay than vào trong bụng. Ý nói phải coi mọi sự trên đời thoảng qua như phù vân, đừng bận gì trong lòng, giữ tấm lòng trong sạch để gửi cái chí to tát sau này, chẳng vội chen đua với đời làm gì, sự được thua là lẽ thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhân sinh thích chí (I)