25/11/2020 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh giả điếc

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:35

 

Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ sáng tai họ, điếc tai cày[1],
Lối điếc ấy sau này em muốn học.
Toạ trung đàm tiếu, nhan như mộc,
Dạ lý phan viên, nhĩ tự hầu.[2]
Khi vườn sau, khi ao trước, khi điếu thuốc, khi miếng trầu, khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu,
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc.
Điếc như thế ai không muốn điếc?
Điếc như anh dễ bắt chước ru mà!
Hỏi anh, anh cứ ậm à!
Bài này Nguyễn Khuyến chế một ông bạn thân giả cách điếc, thấy gì có lợi cho mình thì nhanh nhẹn hưởng ứng ngay, nhưng còn điều bận đến mình thì ậm à như không nghe thấy.

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Họ là tiếng thường dùng bảo trâu bò dừng lại. Câu này ý nói người lười nhác, như trâu nghe tiếng “họ” thì rõ, còn nghe tiếng “cày” thì vờ như không nghe thấy.
[2] Chữ Hán: 坐中談笑顏如木,夜裏攀援耳似猴. Nghĩa: Khi mọi người ngồi nói chuyện và cười cợt thì ngồi im ngây ra như gỗ, Nhưng đêm khuya thì leo trèo thì lanh lẹn tai thính như con khỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Anh giả điếc