23/06/2021 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 4 - Thuý Vân sơn tự
詠富祿八景其四-翠雲山寺

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:46

 

Nguyên tác

山落平砂起翠雲,
珠林簇向夕陽曛。
修持偈語高低響,
般若鐘聲遠近開。
巡幸列朝常駐蹕,
御題三藏炳碑文。
梵門功德知無量,
衣鉢何籌荅圣君。

Phiên âm

Sơn lạc bình sa khởi Thuý Vân,
Châu lâm thốc hướng tịch dương huân.
Tu trì kệ ngữ cao đê hưởng,
Bát nhã chung thanh viễn cận văn.
Tuần hạnh liệt triều thường trú tất,
Ngự đề tam tạng bính bi văn.
Phạn môn công đức tri vô lượng,
Y bát hà trù đáp thánh quân.

Dịch nghĩa

Núi kéo ra vùng cát sỏi, nổi lên hòn Thuý Vân
Một cụm rừng ngọc bên ánh nắng chiều
Sư tu trì, tiếng kinh kệ cao thấp vang vọng
Tiếng chuông bát nhã xa gần thoảng nghe
Các triều vua khi đi tuần thường trú chân ở đây
Vua ngự đề kinh kệ còn sáng tỏ nơi văn bia
Công đức cửa Phật biết là vô lượng
Y bát làm sao trù liệu, đền đáp ơn vua

Bản dịch của Hạ Thái

Nổi giữa cát chuồi ngọn Thuý Vân
Rừng châu lấp lánh bóng chiều dâng
Pháp hoa câu kệ ngân nga vọng
Bát nhã hồi chuông thánh thoát ngân
Ngài ngự tuần du dùng quán hạc
Vua hài thủ bút tạc bia văn
Đức dày Phật Tổ năng vô lượng
Y bát ơn trao phải đáp đền
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 4 - Thuý Vân sơn tự