20/05/2022 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:16

 

Nguyên tác

無藥可醫卿相命,
有心應對鬼神知。
世間惟有芳名在,
富貴浮雲本自欺。

Phiên âm

Vô dược khả y khanh tướng mệnh,
Hữu tâm ứng đối quỷ thần tri.
Thế gian duy hữu phương danh tại,
Phú quý phù vân bản tự khi.

Dịch nghĩa

Không có thuốc chữa được mệnh cho khanh tướng,
Lòng này chỉ có quỷ thần biết.
Ở đời chỉ có tiếng thơm lưu mãi,
Giầu sang như mây nổi tự dối lòng.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Không có thuốc chữa cho mệnh khanh tướng,
Quỷ thần chứng giám tấm lòng ta.
Tiếng thơm là thứ đời lưu lại,
Mây nổi giàu sang, tự dối mà!
Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng lãn ông, người làng Liêu Xá, Cẩm Giàng (nay là Yên Mỹ), Hải Dương. Con gia đình quan lại, có theo đòi kinh sử, học tập binh thư, sung vào quân đội chúa Trịnh. Sau về quê mẹ ở Hương Sơn làm thuốc, từng được vời về kinh chữa bệnh cho cha con Trịnh Sâm, Trịnh Cán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Vô đề