11/08/2022 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bình Dương quận Phần kiều biên liễu thụ
題平陽郡汾橋邊柳樹

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:53

 

Nguyên tác

此地曾居住,
今來宛似歸。
可憐汾上柳,
相見也依依。

Phiên âm

Thử địa tằng cư trú,
Kim lai uyển tự quy.
Khả liên phần thượng liễu,
Tương kiến dã y y.

Dịch nghĩa

Ta đã từng ở nơi này
Nên năm nay ta trở lại
Khá thương cho cây liễu trên bờ sông Phần
Gặp lại ta vẫn thấy như hồi nào

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chốn này ta đã ở đây,
Bất ngờ nay lại có ngày về qua.
Liễu Sông Phần những xót xa,
Gặp nhau vẫn thấy như là ngày xưa!
Sầm Tham từng ở Bình Dương 8-9 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Đề Bình Dương quận Phần kiều biên liễu thụ