01/03/2021 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý ca 1

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:35

 

Rượu cay người bảo để vơi sầu
Đã hết mấy vò chẳng thấm đâu
Trách kẻ quên thề thay lối mộng
Thương ai giữ hẹn đứng bên cầu
Ngàn phương dõi bóng tình chung cạn
Một kiếp mơ hồ biển ái sâu
Rót nữa ly đầy đêm tiễn biệt
Đời say mơ ước nhạt phai màu!
23-5-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Tuý ca 1