04/08/2020 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em lập cảnh trồng ba

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 16:20

 

Em lập cảnh trồng ba,
Anh ra tay vun cây quén cội.
Nay chừ trông cho cây tốt lá xanh,
Chàng chơi cho thoả chí, úa lá lọi cành thì thôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em lập cảnh trồng ba