05/12/2021 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bùi Địch “Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang”
和裴迪登新津寺寄王侍郎

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 20:32

 

Nguyên tác

何限倚山木,
吟詩秋葉黃。
蟬聲集古寺,
鳥影度寒塘。
風物悲遊子,
登臨憶侍郎。
老夫貪佛日,
隨意宿僧房。

Phiên âm

Hà hạn ỷ sơn mộc,
Ngâm thi thu diệp hoàng.
Thiền thanh tập cổ tự,
Điểu ảnh độ hàn đường.
Phong vật bi du tử,
Đăng lâm ức thị lang.
Lão phu tham phật nhật,
Tuỳ ý túc tăng phòng.

Dịch nghĩa

Sao lại phải nhờ vào cây trên núi,
Ngâm thơ trong cảnh lá thu vàng.
Tiếng ve tụ lại nơi chùa cổ,
Bóng chim chiếu dưới ao lạnh.
Cảnh vật này làm kẻ lang thang đau lòng,
Tới chùa leo lên coi, nhớ đến Vương thị lang.
Thân già này ham những ngày bên Phật,
Nên tuỳ ý mình ở lại nơi phòng dành cho các nhà sư.

Bản dịch của Nhượng Tống

Buồn tựa cây bên núi
Ngâm thơ với lá vàng
Đầm sâu bóng chim thoáng
Chùa vắng tiếng ve vang
Cảnh đẹp thương đầu bạc
Chơi xa nhớ bạn vàng
Thân già mê bóng Phật
Ngủ đậu lại phòng tăng
(Năm 760)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoạ Bùi Địch “Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang”