12/06/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ vân đồ
畫雲圖

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 16:45

 

Nguyên tác

誰向毫端弄絳衣,
春 塵不是暮煙非。
壁間漫訝從龍過,
紙上渾如作雨飛。
捲墨翻濤生氣壯,
拖青出岫素心違。
襄王夢罷陽臺寂,
留戀人寰未肯歸。

Phiên âm

Thuỳ hướng hào đoan lộng giáng y,
Xuân trần bất thị mộ yên phi.
Bích gian mạn nhạ tòng long quá,
Chỉ thượng hồn như tác vũ phi.
Quyển mặc phiên đào sinh khí tráng,
Đà thanh xuất tụ tố tâm[1] vi.
Tương vương mộng bãi Dương Đài[2] tịch,
Lưu luyến nhân hoàn vị khẳng quy.

Dịch nghĩa

Ai chấp chới áo đỏ trước ngọn bút,
Bụi xuân không phải khói chiều cũng không.
Trên vách ngạc nhiên ngỡ vừa theo rồng đến,
Trên mặt giấy bay không khác nào làm mưa.
Cuốn mực dấy sóng sinh khí khoẻ khoắn,
Lôi xanh ra khỏi núi trái với lòng trong trắng.
Tương vương mộng dứt Dương Đài vắng vẻ,
Lưu luyến cõi người chưa chịu về.

Bản dịch của Hoài Anh

La Phù bay đến năm nào?
Mà gốc rễ thác sinh vào nước ta.
Ganh vẻ đẹp: lá cùng hoa,
Không nhờ tuyết vẫn nuột nà dáng xinh.
Ghé chùa được hưởng móc lành,
Điểm song khói uốn trên cành đượm xuân.
Nam triều đâu thiếu thi nhân,
Vẫn đang nghĩ tiếp những vần thanh tao.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Lòng trong trắng, bản tâm.
[2] Tích Sở Tương Vương nằm mộng gặp Vu Sơn thần nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Hoạ vân đồ