30/11/2023 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 10
解悶其十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 00:57

 

Nguyên tác

憶過瀘戎摘荔枝,
青楓隱映石逶迤。
京華應見無顏色,
紅顆酸甜只自知。

Phiên âm

Ức quá Lô Nhung[1] trích lệ chi,
Thanh phong ẩn ánh thạch uy dĩ.
Kinh hoa ưng kiến vô nhan sắc[2],
Hồng khoả[3] toan điềm chỉ tự tri.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa qua Lô Châu, Nhung Châu để hái vải,
Chỏm núi xanh nhấp nhô, đá gập ghềnh.
Nơi kinh đô nay không thấy nhan sắc xưa nữa,
Nên trái cây màu hồng kia tự biết là chua hay ngọt thôi.

Bản dịch của Phan Ngọc

Lô Châu, Nhung Châu hái vải xong
Phong xanh, đá lắm, lòng vòng lối đi
Kinh xưa, người đẹp còn gì?
Ngọt chua quả đỏ ngon tuỳ miệng thôi
(Năm 767)

[1] Lô Châu và Nhung Châu, nay đều thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Chỉ Dương Quý Phi.
[3] Chỉ trái vải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 10