27/11/2020 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng con chim ri

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/07/2009 11:24

 

Tiếng con chim ri,
Gọi dì gọi cậu.
Tiếng con sáo sậu,
Gọi cậu gọi cô.
Tiếng con cồ cồ,
Gọi cô gọi chú.
Tiếng con tu hú,
Gọi chú gọi dì.
Mau mau tỉnh dậy,
Mà đi ra đồng.
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếng con chim ri