30/11/2020 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta như áo mới may

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:16

 

Hai ta như áo mới may,
Như chuông mới đúc, như cày mới đâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta như áo mới may