11/04/2021 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuan Quynh vào 08/07/2008 02:50

 

Tiện đây gửi một hai điều:
Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.
Cảo thơm lần dở trước đèn,
Ngâm nhời phong nguyệt, nặng nguyền non sông.
Đêm ngày lòng những giận lòng:
Nào người tích lục, tham hồng là ai?
Còn non, còn nước, còn dài,
Còn toan mở mặt với người cho qua.
Ngộ khi gió táp mưa sa,
Câu thần lại mượn "Bút hoa" vẽ vời.
Hoạ có bao giờ gặp người,
Phẩm đề xin một vài nhời thêm hoa:
Hữu tình ta lại gặp ta.
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?
Nỉ non đêm vắn tình dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Mỗi câu trong bài đều lấy từ Truyện Kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Tự thuật