05/12/2022 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu kỳ 5
柳其五

Tác giả: Lý Sơn Phủ - 李山甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 12:49

 

Nguyên tác

弱帶低垂可自由,
傍他門戶倚他樓。
金風不解相抬舉,
露壓煙欺直到秋。

Phiên âm

Nhược đới đê thuỳ khả tự do,
Bạng tha môn hộ ỷ tha lâu.
Kim phong bất giải tương đài cử,
Lộ áp yên khi trực đáo thu.

Dịch nghĩa

Phần mềm của cành liễu tự do rủ xuống thấp,
Phất phơ bên cửa hay bên lầu nhà người ta.
Khi mùa thu tới, gió lạnh không tha vùi dập,
Móc đẫm ướt và sương khói bao phủ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành liễu mềm tự do rủ thấp
Tựa bên song, phơ phất bên lầu
Thu về gió lạnh quất đau
Móc rơi ướt đẫm, sương sầu phủ bao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Sơn Phủ » Liễu kỳ 5