27/10/2020 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2009 18:59

 

Chân trời loé đỏ bóng vừng ô
Lúa biếc mênh mông chảy lụt bờ
Sượng đọng ngọc trên tàu trúc nõn
Cồn xa chim gáy cúc...cu...cu...

Ánh sáng tuôn trên những lá chè
Những đường thôn trắng, những bờ tre
Ông đồ bảo học bên hàng xóm
Tiếng giảng chen trong giọng chích choè
1942
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Bình minh