30/06/2022 02:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu du Ngô Việt
送友游吳越

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 21/12/2016 01:30

 

Nguyên tác

去越從吳過,
吳疆與越連。
有園多種結,
無水不生蓮。
夜市橋邊火,
春風寺外船。
此中偏重客,
君去必經年。

Phiên âm

Khứ Việt tòng Ngô quá,
Ngô cương dữ Việt liên.
Hữu viên đa chủng kết,
Vô thuỷ bất sinh liên.
Dạ thị kiều biên hoả,
Xuân phong tự ngoại thuyền.
Thử trung thiên trọng khách,
Quân khứ tất kinh niên.

Dịch nghĩa

Đến đất Việt theo đất Ngô qua,
Ngô và Việt biên giới liền nhau.
Có vườn nhiều cây kết trái,
Nếu không có nước đã chẳng có hoa sen.
Chợ đêm bên cầu thắp đèn sáng,
Gió xuân, ngoài chùa thuyền đậu.
Nơi đây rất chiều lòng khách,
Ông mà đến tất sẽ đến hàng năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ đất Ngô tiện đường tới Việt
Việt và Ngô thân thiết liền nhau
Nhiều vườn cây kết trái mau
Nước đầy sen nở nhiều màu thắm tươi
Chợ ban đêm sáng ngời đèn thắp
Ngoài cổng chùa thuyền cặp bến xuân
Nơi nơi chiều khách ân cần
Ông đi ắt hẳn nhiều lần trở lui.
Ngô và Việt là các tên nước thời Xuân Thu, nước Ngô nay trong tỉnh Giang Tô, nước Việt nay trong tỉnh Chiết Giang.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Tống hữu du Ngô Việt