04/08/2020 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hò lên hai mái cho sòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:01

 

Hò lên hai mái cho sòng,
Phải cam cam ngọt, phải bòng bòng chua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hò lên hai mái cho sòng