10/08/2022 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 2
塞下曲其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:33

 

Nguyên tác

飲馬渡秋水,
水寒風似刀。
平沙日未沒,
黯黯見臨洮。
昔日長城戰,
咸言意氣高。
黃塵足今古,
白骨亂蓬蒿。

Phiên âm

Ẩm mã độ thu thuỷ,
Thuỷ hàn phong tự đao.
Bình sa nhật vị một,
Ảm ảm kiến Lâm Thao[1].
Tích nhật Trường Thành chiến,
Hàm ngôn ý khí cao.
Hoàng trần túc kim cổ,
Bạch cốt loạn bồng mao.

Dịch nghĩa

Cho ngựa uống nước, qua dòng sông thu,
Nước lạnh, gió như dao cắt.
Trên bãi cát phẳng, mặt trời chưa lặn,
Nhìn thấy Lâm Thao mờ mịt xa xa.
Ngày xưa, chiến đấu ở Trường Thành,
Mọi người đều biểu lộ ý khí cao.
Bụi vàng đủ hết chuyện xưa nay,
Chỉ còn xương trắng lẫn lộn trong cỏ dại.

Bản dịch của Nhat Chi Mai @Mai Hoa Trang

Ngựa qua uống nước sông thu,
Nước sông lạnh, gió vù vù cắt da.
Cát bằng dãi bóng chiều tà,
Xa trông mờ mịt ấy là Lâm Thao ?
Trường thành chiến trận thuở nào,
Muôn quân dũng khí dâng cao ngất trời.
Cổ kim cát bụi chôn vùi,
Chỉ còn xương trắng ngậm ngùi cỏ lau.
[1] Bây giờ là huyện Dân, tỉnh Cam Túc. Đời Tần, Mông Điềm đắp Trường Thành bắt đầu từ đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tái hạ khúc kỳ 2