06/12/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 01
翹餞別束生題今夕是何夕十首其一

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 11:16

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
郎君賦壯遊。
妾在家中頻計日,
問君何日大刀頭?

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Lang quân phú tráng du.
Thiếp tại gia trung tần kế nhật,
Vấn quân hà nhật đại đao đầu?

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay ai hỡi đêm gì
Vó câu muôn dặm chàng thì ruổi rong
Ở nhà em mãi ngóng trông
Hỏi chàng đâu buổi ngựa hồng quy lai?
Chùm bài này nằm ở hồi 13 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thúc Sinh chuẩn bị lên đường về thăm Hoạn Thư, sau khi Thúc Sinh làm thơ từ biệt, Thuý Kiều làm chùm bài này tiễn biệt và hẹn ngày trở lại. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới đoạn này ở các câu 1515-1518: “Thương nhau xin nhớ lời nhau, Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy! Chén đưa nhớ bữa hôm nay, Chén mừng xin đợi ngày này năm sau”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 01