21/10/2021 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc chu kỳ 1
覆舟其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:03

 

Nguyên tác

巫峽盤渦曉,
黔陽貢物秋。
丹砂同隕石,
翠羽共沉舟。
羈使空斜影,
龍宮閟積流。
篙工幸不溺,
俄頃逐輕鷗。

Phiên âm

Vu Giáp bàn oa hiểu,
Kiềm Dương cống vật thu.
Đan sa đồng vẫn thạch,
Thuý vũ[1] cộng trầm chu.
Ky sứ không tà ảnh,
Long cung bí tích lưu.
Cảo công hạnh bất nịch,
Nga khoảnh trục khinh âu.

Dịch nghĩa

Buổi sáng, tại vũng xoáy nơi Vu Giáp,
Mùa thu vùng Kiềm Dương chuyên chở vật đi cống vua.
Đan sa cùng với đá từ trên không rơi xuống,
Lông chim trả xanh tích nhiều cũng có thể chìm thuyền.
Bóng của vị sứ vua tại địa phương in sâu dưới nước,
Đáy sông chốn cung rồng chôn kỹ cái bí mật.
Tay chèo may không chìm,
Trong chốc lát đuổi kịp con le nhẹ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vu Giáp vũng xoáy sáng,
Kiềm Dương vật dâng thu.
Thuyền đăm vì lông trả,
Đá quí với đan sa
Bóng sứ dưới nước lộn,
Cung rồng của chôn sâu.
Bác lái may còn nổi,
Phút chốc kịp đàn âu.
(Năm 766)

[1] Chỉ các vật phẩm cống vua. Mượn lời Trương Nghi 張儀, theo Sử ký: "Tích vũ trầm chu" 積羽沈舟.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phúc chu kỳ 1