17/01/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ Quan tức đáo, phục đề đoản thiên kỳ 2
喜觀即到,復題短篇其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:46

 

Nguyên tác

待爾嗔烏鵲,
拋書示鶺鴒。
枝間喜不去,
原上急曾經。
江閣嫌津柳,
風帆數驛亭。
應論十年事,
愁絕始星星。

Phiên âm

Đãi nhĩ sân ô thước[1],
Phao thư thị tích linh.
Chi gian hỉ bất khứ,
Nguyên thượng cấp tằng kinh.
Giang các hiềm tân liễu,
Phong phàm số dịch đình.
Ưng luận thập niên sự,
Sầu tuyệt thuỷ tinh tinh.

Dịch nghĩa

Chờ em lâu nên giận chim ô thước,
Đưa lá thư báo cho chim tích linh biết.
Mừng không đi vào nơi cành lá,
Vội vã từng qua trên cánh đồng.
Gác sông ghét liễu nơi bến,
Buồm gió đã vài lần ngưng nơi quán dịch.
Muốn bàn chuyện mười năm,
Mới đầu thì băn khoăn nhưng sau thì sầu dứt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mong em, giận ô thước,
Gửi thư nhắn tích linh.
Rừng hoang mừng chẳng tới,
Đồng ruộng từng qua nhanh.
Gác sông ghen liễu bến,
Quán dịch ghé lá mành.
Chuyện mười năm muốn nói,
Sầu hết trước quẩn quanh.
(Năm 767)

[1] Chim theo dân gian cho là kẻ mang tin có khách tới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hỉ Quan tức đáo, phục đề đoản thiên kỳ 2