15/08/2020 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)
有感(非關宋玉有微辭)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 20/07/2010 01:02

 

Nguyên tác

非關宋玉有微辭,
卻是襄王夢覺遲。
一自高唐賦成後,
楚天雲雨盡堪疑。

Phiên âm

Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ,
Khước thị Tương Vương mộng giác trì.
Nhất tự "Cao Đường phú" thành hậu,
Sở thiên vân vũ tận kham nghi.

Dịch nghĩa

Không phải vì Tống Ngọc có lời lẽ sâu xa,
Mà chỉ tại vua Sở chậm tỉnh mộng.
Từ khi bài phú Cao Đường làm xong,
Cả chuyện mây mưa nước Sở cũng ngờ là có ý khác.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Nào do tống Ngọc lời sâu,
Mải mê say mộng mụ đầu Tương Vương.
Từ Cao Đường phú thành chương,
Mây mưa trời Sở hằng thường hoài nghi.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)