07/08/2020 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc công lao đào ao thả cá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:48

 

Tiếc công lao đào ao thả cá,
Năm bảy tháng trời người lạ đến câu.
Tiếc công trang điểm bấy lâu,
Trai tơ không gặp, gặp râu ba chòm.
Khảo dị:
Tiếc công lao anh đào ao thả cá,
Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc công lao đào ao thả cá