05/02/2023 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị thập lục nhật dữ đồng du túc vu Hà Trung Hải Nhi ngư ông thuỷ sạn
二十六日與同遊宿于河中海兒漁翁水棧

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 15:37

 

Nguyên tác

朝向山頭暮水涯,
探幽覽勝樂忘疲。
與君今夜乘涼處,
漁子樓床在海兒。

Phiên âm

Triêu hướng sơn đầu mộ thuỷ nhai,
Thám u lãm thắng lạc vong bì.
Dữ quân kim dạ thừa lương xứ,
Ngư tử lâu sàng tại Hải Nhi.

Dịch nghĩa

Sáng đi về hướng núi, chiều về chốn sông nước
Thăm nơi yên tịch, xem phong cảnh vui quên cả mệt
Tối hôm nay ngủ với ông ở xứ mát mẻ
Trên nhà bè của bác chài ở xứ Hải Nhi

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sáng dạo đầu non chiều dạo bến
Cảnh thơ quên mệt cứ vui chơi
Ðêm nay nghỉ mát tôi cùng bạn
Ở xứ Hải Nhi nhà bác chài
Hà Trung là một xã gần bờ biển gần cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên. Hải Nhi là một làng nhỏ trong xã Hà Trung, tên đất. Ðầm Hải Nhi tức đầm Hà Trung, phía bắc đầm Cầu Hai, nối liền với phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên. Sách "Ðại Nam nhất thống chí" có ghi câu ca "Hải Nhi hữu thần lãng, lãng lũ phúc nhân châu" (Ðầm Hải Nhi có sóng thần, sóng làm lật ghe thuyền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhị thập lục nhật dữ đồng du túc vu Hà Trung Hải Nhi ngư ông thuỷ sạn