14/08/2022 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 10

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 14/06/2019 17:40

 

Chim bay
chóng qua bầu trời
biến mất trong một tiếng thở dài
Nguồn: Lâu Văn Mua, Nội san câu lạc bộ Haiku Việt - Hà Nội, NXB Hải Phòng, 3/2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Bài 10