13/04/2021 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 164 - Khuyến đãi hương lý

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:01

 

Nghiệp cha ông [...][1]
Ai là cho khỏi chốn gia hương.
Miễn là hằng giữ bề lương thiện,
Dầu chẳng dưng nồng [...][2]
Cậy thế chớ hề hiếp chóc,
Ra ơn sá miễn yêu thương.
Vắt tay xin gầm về sau với,
Lành dữ muôn đời tiếng để làng[3].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với hàng xóm.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1, 2] Bản Nôm thiếu mất chữ.
[3] Tục ngữ có câu “Sống ở làng, sang ở nước”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 164 - Khuyến đãi hương lý