31/03/2023 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khóc ở trong tim”
“Il pleure dans mon coeur”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 10:31

 

Nguyên tác

II pleut doucement sur la ville...
(Arthur Rimbaud)

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s’ennuie
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine !

Bản dịch của Bàng Bá Lân

Mưa nhẹ nhàng rơi trên thành phố...
(Arthur Rimbaud)

Mưa rơi trên thành phố
Như khóc trong lòng ta
Nỗi buồn chi thiết tha
Sâu thấm vào lòng ta?

Ôi, tiếng mưa êm êm
Trên mái nhà, mặt đất!
Xui lòng ta buồn thêm,
Mưa gieo buồn êm êm!

Khóc không manh không mối
Trong lòng buồn tái tê.
Đâu! Có ai phản bội?
Buồn này thật không mối.

Không hận nào hơn hận
Khi chẳng hiểu vì đâu
Không yêu đương, buồn giận
Lòng ta buồn vô tận!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Khóc ở trong tim”