19/10/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tình (Vãn chiếu tà sơ triệt)
晚晴(晚照斜初徹)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 17:06

 

Nguyên tác

晚照斜初徹,
浮雲薄未歸。
江虹明遠飲,
峽雨落餘飛。
鳧雁終高去,
熊羆覺自肥。
秋分客尚在,
竹露夕微微。

Phiên âm

Vãn chiếu tà sơ triệt,
Phù vân bạc vị quy.
Giang hồng minh viễn ẩm,
Giáp vũ lạc dư phi.
Phù nhạn chung cao khứ,
Hùng bi giác tự phì.
Thu phân khách thượng tại,
Trúc lộ tịch vi vi.

Dịch nghĩa

Nắng quái chiều hôm vừa tắt,
Mây mỏng trôi chưa trở về.
Cầu vồng sáng uống nước sông xa,
Mưa trong kẽm còn thừa rơi rớt lại.
Bầy le với nhạn bay cao tít trên không,
Gấu beo tự thấy mình mập phì.
Đã tới tiết thu phân mà vẫn là thân khách,
Sương trong khóm trúc, buổi chiều mờ mờ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chiếu xiên nắng quái vừa tàn,
Mây trôi mỏng dính chưa quen lối về.
Cầu vòng uống sáng nơi xa,
Mưa kẽm rơi xuống còn thừa cứ bay.
Cao vời, le nhạn từng bày,
Hùm beo tự biết tròn quay mập ù.
Vẫn thân khách, trời sang thu,
Sương nơi khóm trúc, hoang vu cả chiều.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn tình (Vãn chiếu tà sơ triệt)