21/03/2023 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam
送李仲賓蕭方崖出使安南其二

Tác giả: Trần Nghiễm - 陳儼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 16:05

 

Nguyên tác

都門祖道挽征驂,
歌徹皇華酒半酣。
玉節拜恩辭闕下,
金函持詔入安南。
新詩定見雞林重,
壯誌寧辭虎穴探。
諭蜀相如公事了,
早回煙棹過湘潭。

Phiên âm

Đô môn tổ đạo vãn chinh tham,
Ca triệt “Hoàng hoa[1]” tửu bán hàm.
Ngọc tiết bái ân từ khuyết hạ,
Kim hàm trì chiếu nhập An Nam.
Tân thi định kiến Kê Lâm[2] trọng,
Tráng chí ninh từ hổ huyệt tham.
Dụ Thục Tương Như công sự liễu,
Tảo hồi yên trạo quá Tương Đàm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

“Hoàng hoa” dứt hát, rượu tàng tàng.
Trước cửa đô thành ngựa buộc cương.
Vâng lãnh tiết mao từ Bắc khuyết,
Tuyên truyền ngọc chiếu đến Nam bang.
Thơ hay giá trọng rừng kê quái,
Chí cả gan lỳ chốn hổ lang.
Dụ Thục, Tương Như xong sứ mạng,
Mau quay chèo quế vượt sông Tương.
Bài thơ này được làm khi tiễn Lý Trọng Tân và Tiêu Phương Nhai, các sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Chỉ việc đi sứ, từ bài Hoàng hoàng giả hoa trong Kinh thi.
[2] Tức nước Tân La. Năm Thoát Giải (niên hiệu của vua nước Tân La) thứ 9 (tức năm Vĩnh Bình thứ 8 đời vua Hán Minh Đế, C.N. 65), rừng thuỷ lâm ở phía tây thành kinh đô Từ La Phạt có kê quái (con gà thành quái), bèn đổi tên là Kê Lâm, nhân dùng làm quốc hiệu. Đời sau gọi nước Triều Tiên là Kê Lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nghiễm » Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam