19/08/2022 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:46

 

chim ca bình minh
tre ngà xinh xinh
gió ru nhè nhẹ
mình lá rung rinh
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Ngày