01/12/2022 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi yêu ai yêu tôi, không có lẽ”
“J’ayme qui m’ayme, autrement non”

Tác giả: Charles d’Orléans

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/06/2022 11:30

 

Nguyên tác

J’ayme qui m’ayme, autrement non;
Et non pour tant, je ne hay rien,
Mais vouldroye que tout fust bien,
A l’ordonnance de Raison.

Je parle trop, las! se faiz mon!
Au fort, en ce propos me tien:
J’ayme qui m’ayme, autrement non,
Et non pour tant je ne hay rien.

De pensees son chapperon
A brodé le povre cueur mien;
Tout droit de devers lui je vien,
Et ma baillé ceste chançon:
J’ayme qui m’ayme, autrement non.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi yêu ai yêu tôi, không có lẽ;
Không quá nhiều, tôi chẳng ghét chi đâu,
Nhưng ước rằng mọi điều tốt như nhau,
Tuân theo mệnh lệnh từ trong lý trí.

Nói nhiều quá, mệt! tôi làm điều đó!
Với bạo cường, việc ấy, để cho tôi:
Tôi yêu người yêu tôi, nếu không thôi,
Và miễn sao tôi không hờn chi cả.

Nghĩ về người đi cận kề em đó
Nên thêu lại hồn khốn khổ của tôi;
Tôi thẳng thừng đến chỗ người ấy thôi,
Và tôi đã ngáp dài theo bài hát:

Tôi yêu ai yêu tôi, nếu không thôi.
In trong thi tập Rondeaux (Những vòng tròn)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles d’Orléans » “Tôi yêu ai yêu tôi, không có lẽ”